Bobex - Få prisförslag från de bästa leverantörerna
 
Logga in
(0)8 55 11 49 48
Bobex - det smartaste sättet att köpa och sälja tjänster och produkter Bobex Sverige | Andra länder

 search

Integritetspolicy

Genom att acceptera denna sekretesspolicy och vårt användaravtal så har du explicit godkänt vår användning av din personliga information på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Denna policy är inkluderad i och del av Bobex avtalsvillkor. Bobex rekommenderar starkt att du läser denna policy, samt klickar på länkar till refererade sidor för att få mer information om vår sekretesspolicy då dessa sidor kan innehålla ytterligare villkor som även de gäller för dig som registrerad Bobex-medlem. Var vänlig notera att din information kommer att lagras och behandlas på Bobex datorer i Belgien. Även om lagarna i Belgien kan variera mot dem i Sverige eller ditt land så lyder båda under de Europeiska databehandlingslagarna och Bobex tar på sig att behandla din information i en säker, konfidentiell miljö. Bobex kommer aldrig sälja eller på annat sätt överföra din information till en tredje part annat än genom de metoder som beskrivs i vår sekretesspolicy. Om du ej samtycker med att din information behandlas enligt Bobex sekretesspolicy, använd ej Bobex tjänster. En översikt över Bobex sekretesspolicy: DIN integritet är väldigt viktig för oss, därför försöker vi hela tiden se till att våra rutiner och policys så att hanteringen av din integritet håller så hög standard som möjligt. Som del av Bobex aktiviteter så samlar vi ibland in information om dig. Denna sekretesspolicy beskriver den information vi samlar in samt hur denna information kan komma att användas. Även om denna policy kan verka lång så har vi en detaljerad policy eftersom vi tror att det är viktigt att du vet så mycket som möjligt om hur Bobex kommer hantera din information. De principer som presenteras här gäller webbsidan https://www.bobex.se (härefter kallad "webbsidan"). Alla andra Bobex-företag världen över använder liknande principer och policys som beskrivs här samt de krav som ställs av lokala lagar och regler. Vi eftersträvar att ha samma typ av policy för Bobex världen över. Som beskrivs nedan så kan en del av din personliga information göras tillgänglig för en tredje part samt användas av oss och en tredje part. Genom att godkänna denna policy så godkänner ni explicit att vi använder er personliga information enligt nedan.

Information Bobex samlar in

Vårt primära mål med att samla in personlig information är för att ge våra användare en så smidigt och effektiv upplevelse som möjligt. Informationen tillåter oss att ge dig tillgång till tjänster som i så hög grad som möjligt passar dina behov. Vi spårar en del information automatiskt baserat på användande av vår site med "cookies" och liknande teknik. Vi använder denna information för att skapa statistik samt utföra analyser av våra användares intressen, demografi samt beteende. Denna information kan inkludera information om den URL du besökt tidigare (oavsett om den är på vår site eller ej), vilken din nästkommande URL är (oavsett om denna URL är på vår sida eller ej), vilken webbläsare du använder samt din IP- adress. Vi använder datainsamlingsprogram som "cookies" på vissa sidor av vår site. "Cookies" är små filer som sparas på din hårddisk för att göra det möjligt att ge en special anpassad sida för våra användare. Vissa av våra tjänster finns endast tillgängliga för användare som tillåter "cookies". Cookies hjälper oss också att ge dig information som är specifikt inriktad mot dina behov. De flesta av våra cookies tas bort direkt efter ditt besök på vår sida har avslutats eller sparas under en kortare period. Du kan alltid blockera cookies i din webbläsare om den tillåter det, men var då medveten om att vissa av våra funktioner ej kommer fungera. Om du väljer att skicka offertförfrågningar eller offerter/prisförslag på vår webbplats så godkänner du även att vi sparar information om dina anbud och ditt köpbeteende. Vi sparar även andra användares kommentarer om dina aktiviteter genom vår feedback funktion. Om du väljer att skicka oss personlig kommunikation, via e-post eller brev, eller om andra tredje parter sänder oss information om dina aktiviteter på vår site, så kommer vi att spara denna information tillsammans med all annan information relaterad till dig eller ditt företag. Om du registrerar dig hos någon av våra partners webbsidor eller använder andra tjänster som kommunicerar med Bobex så kan även dessa tredje parts webbsidor spara information om dig.

Vår användning av din information

Vi spara information om din användning samt om dina aktiviteter och kommunikation på vår site för att:

lösa skiljaktigheter,
hitta och felsöka problem,
upprätthålla våra avtalsvillkor.


Det kan hända att vi vid särskilda tillfällen granskar flera användarkonton, inklusive ditt, för att identifiera problem eller lösa skiljaktigheter - vanligtvis för att kunna identifiera användare med flera registrerade konton (i brott mot våra avtalsvillkor). Notera att all personlig information lagras och behandlas på våra datorer i Belgien. Om du inte väjer att undanta din information under registrering eller vid senare tillfälle så kan vi använda din information för att understödja vår marknadsföring och annonseringsarbete, analysera sitens användning, förbättra vårt innehåll och erbjudande samt special anpassa vår sidas innehåll, layout och tjänster. Vi använder din information på detta sätt för att förbättra Bobex och göra tjänsten mer anpassad mot dina behov. Du godkänner att vi kan komma att använda din information för att kontakta dig och leverera information till dig som är, i vissa fall, anpassad utifrån din registrerings information - t.ex. riktad reklam och bannerannonser, administrativ information, produkt erbjudanden och kommunikation som är relevant till din användning av vår site. Genom att acceptera vår sekretesspolicy så godkänner du explicit att vi kan anpassa information till dig baserat på din användarprofil.

Hur vi tillhandahåller din information.

På grund av existerande rättsligt ramverk så kan vi inte garantera att din information eller privat kommunikation med Bobex eller på Bobex tjänst inte kan komma att tillhandahållas på sätt som ännu ej beskrivits i detta dokument. T.ex. (utan att begränsa tidigare paragraf) så kan vi under vissa omständigheter behöva tillhandahålla myndigheter eller rättsväsende samt andra tredje parter tillgång till din information. Det kan även vara möjligt för utomstående parter att genom olagliga aktiviteter få tillgång till din information eller kommunikation - användare kan utnyttja information ansamlad på detta sätt för att orsaka skada till dig, ditt konto på Bobex eller din dator. Vi använder oss av den teknik som är standard på Internet för att i så hög grad som möjligt skydda din information, men vi kan inte garantera, och du bör inte anta, att din information är helt och hållet skyddad. Genom hela vår sida så identifieras du med hjälp av ditt användarid, och om du väljer din e-post som användarid så innebär det att en annnan registrerad användare kan se din information och skicka e-post till dig. Även om vår site är kodad för att neka tillgång till automatiska hämtningar av information så är det möjligt att andra användare bryter mot våra användaravtal för att automatiskt samla adresser från vår site. Även om du inte använder din e-post som användarid så kan ditt användarid användas för att identifiera dig och dina aktiviteter på vår site, t.ex. på följande sätt: Valda leverantörer kan se dina offertförfrågningar: Köpare kan se anbud som skickats som svar till deras offertförfrågningar och Din feedback, kommentarer och meddelanden som skickats på vår site visas för mottagaren Externa tjänsteleverantörer. På Bobex så finns det ett antal tjänster som erbjuds av externa tjänsteleverantörer som hjälper dig använda vår tjänst (t.ex. premium partners). Om du väljer att använda dig av dessa extra tjänster så ger du tillgång till din information till dessa externa leverantörer och/eller godkänner att de samlar in extra information om dig och sedan använder denna information enligt deras sekretesspolicy. Vi kan, för att underlätta för dig, göra delar av din personliga information tillgänglig för dessa externa tjänsteleverantörer när du väljer att använda deras tjänster. Innan vi gör detta så kommer du alltid att meddelas vilken information som kommer skickas och ha möjlighet att godkänna eller neka en sådan överföring. För att undvika att din information skickas till externa tjänstelevernatörer så kan du helt enkelt neka sådana förfrågningar eller inte använda deras tjänster alls. Eftersom vi inte kontrollerar hur tredje parter hanterar din personliga information så bör du granska deras sekretesspolicy innan du väljer att utnyttja deras tjänster. Användare som registrerar sig med affilierade webbsidor till Bobex ger Bobex tillåtelse att överföra information till ägare av sådan affilierad site. Deras användande av den överförda informationen regleras i deras sekretesspolicy. Interna tjänsteleverantörer: Vi kan komma att använda interna tjänsteleverantörer för att ge tillgång till vissa interna funktioner (t.ex. sitesökning, forum eller liknande) och därför kan vi ge sådana leverantörer tillgång till information om dig och ditt användarkonto. Dessa interna tjänsteleverantörer kan också samla in information om dig (t.ex. om vi ber ett externt företag utföra en undersökning åt oss). I dessa fall så kommer du att notifieras om att interna tjänstelevernatörer används och all information du väljer att skicka kommer att vara strikt valfri. Helt uteslutande så kommer dessa interna tjänsteleverantörers användande av den information vi ger dem tillgång till (med undantag från valfri information du väljer att ge dem) behandlas under konfidentialitetsavtal. Om du ger ytterligare information till en tjänsteleverantörer direkt så kommer användande av den informationen att regleras av leverantörens sekretesspolicy. Andra företag eller organisationer: Vi delar stora delar av vår databas, inklusive personlig information om dig, med våra moderbolag, övriga dotterbolag och joint ventures runt om i världen. För alla syften där de får tillgång till information om dig så kommer denna information att hanteras i enlighet med och under skydd av detta sekretessavtal. Ingen av våra affilierade företag, moderbolag eller joint ventures har mindre strikta policys än de som finns i detta dokument. Det är möjligt att Bobex, med dotterbolag, joint ventures och andra entiteter kan inolveras i uppköp eller sammanslagning varvid all din information kommer att delas med den nya parten för att kunna fortsätta att ge tillgång till denna service. Om något sådant sker så kommer du att meddelas om hur din information och in sekretesspolicyn påverkas samt ges möjlighet att avregistrera dig. Rättsliga förfrågningar. Bobex kan ge tillgång till er information myndigheter eller rättsväsende, så väl som när andra tredje parter i kraftsätter lagar som t.ex. i fall av immaterial rätt, bedrägeri eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att tillgängligöra all information om dig som du tillhandahåller Bobex ifall av misstänkta illegala aktiviteter.

Ditt användande av andra användares information.

För att facilitera interaktion mellan alla Bobex medlemmar så tillåter vår tjänst begränsad tillgång till andra användares kontaktinformation. Som leverantör så har du tillgång till användarnamn, e-mail address och annan kontaktinformation för köparen och som köpare så har du tillgång till användarnamn, e-mail adress och annan kontaktinformation för leverantörer som skickar offerter som svar på offertförfrågningar via Bobex webbsidor. Genom att acceptera denna sekretesspolicy så får du, med avseende till andra användares personliga information som du tar emot via vår webbsida eller genom Bobex- relaterad kommunikation eller transaktioner, tillåtelse att använda informationen för följande syften: Bobex-relaterad kommuniukation som inte är oombedda reklammeddelanden för tjänster erbjudna via Bobex andra syften som den andra användaren explicit godkänt efter tydlig förklaring av hur dennes användaruppgifter kommer nyttjas. Oavsett hur du använder övriga användares uppgifter så måste möjlighet ges för dem att avregistrera sig samt att granska information som samlas om dem. Vidare så får under inga omständigheter, förutom det som regleras i denna avdelning, personlig information ges till en tredje användare eller part utan vårt samt den berörda användarens explicita skriftliga godkännande. Undantag är rättsväsende samt myndigheter. Bobex och våra användare tolererar inte spam. Därför, utan att på något sätt begränsas av tidigare paragrafer, så har du inte rätt att lägga till en Bobex användare, även sådan som köpt en produkt eller tjänst av dig, till e-post listor utan skriftligt godkännande av dem. För att rapportera spam mellan Bobex användare, skicka e-post till info@bobex.se. Brott mot dessa paragrafer kommer resulteras i direkt avstägning från Bobex tjänster samt SPAM anmälan till din internetleverantör.

Användning av våra e-mail verktyg

Våra e-mail verktyg får ej användas för spam eller annat som är otillåtet enligt vår avtalsvillkor. Ditt lösenord, Ditt användarid är endast för personligt bruk av dig - andra användare inom ditt företag bör registreras separat. Du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs med ditt användarnamn och lösenord, inklusive alla avgifter de resulterar i. Därför rekommenderar vi ej att du ger ut ditt Bobex lösenord till någon tredje part. Om du förlorar kontroll över ditt lösenord så kan du förlora kontroll över dina personliga uppgifter och legalt bindande aktiviteter som tas i ditt namn. Därför så bör du genast ändra ditt lösenord om du har anledning att tro att det missbrukats på något sätt. Hämta och ändra din personliga information efter registrering så du kan granska och ändra information som du skickade under registreringen, inklusive: Din e-mail address, Din registreringsinformation som: namn, företag, address, stad, land, postnummer, telefonnummer, fax, samt Ditt lösenord. Om din information ändras genom flytt eller liknande så ber vi dig genast uppdatera denna information på Bobex.com. Vi kan deaktivera ditt konto och din kontaktinformation efter att vi fått en skriftlig förfrågan från er. För att skapa en sådan förfrågan så ber vi dig e-maila till info@bobex.s, informationen kommer att avaktiveras så snart vi kan - inom rimlig tid given av vår policy samt relevanta lagar (dock ej längre än 14 dagar). Vi kommer att arkivera din information för att kunna lösa dispyter, felsöka problem eller upprätthålla våra avtalsvillkor. Vidare så tas sådan information aldrig helt bort från våra servrar med anledning av legala och tekniska skäl, utan lagras på våra backup system. Därför bör du inte förvänta dig att all vår information om dig kommer att tas bort vid sådana förfrågningar. Dock kan vi försäkra dig att vi håller den säkert lagrad och arkiverad.

Övriga informationsansamlare: Utöver vad som explicit inkluderats i denna sekretsspolicy så reglerar detta dokument endast användning och publicering av information Bobex samlar in. Till den grad som du ger andra parter tillgång till din information, oavsett om de är budgivare, köpare eller säljare på vår site eller andra siter, så kan andra regler gälla för deras användning och publicering av information som du tillhandahåller dem. Till den grad som vi använder tredjepartannonsörer så har de egna sekretessspolicys. Eftersom Bobex inte kontrollerar sådana sekretesspolicies så tar vi ej heller ansvar för dem - vi rekommenderar att ni ställer frågor till dem om deras sekretesskydd innan ni tillhandahåller information.

Säkerhet: Bobex använder sig av standardteknik för att garantera säkerheten för din information, inklusive "brandväggar" och krypterad kommunikatin (SSL). Bobex hanterar din information som en tillgång som måste skyddas mot förlust och otillbörlig tillgång. Vi använder oss av många olika säkerhetstekniker för att se till att din data skyddas från intrång både utom och inom vårt företag. Dock så existerar "perfekt" säkerhet inte på nätet.

Ändring av villkor: Vi ändrar denna policy till och från baserat på information och feedback från våra användare samt för att korrekt reflektera vår hantering av insamlad data. Alla förändringar till denna policy går i effekt efter att vi gett dig åtminstone trettio (30) dagar att notera gjorda förändringar. Vi publicerar meddelanden om förändring via vår webbsida och/ eller e-mail. Dessa 30 dagar är till för att ge dig möjlighet att kontakta oss ifall du inte accepterar förändringarna.


Sverige Bobex.se  |  Belgique-België Bobex.be  | Luxembourg Bobex.lu  | Nederland Bobex.nl
© 2000-2016 Bobex.com NV/SA